Opracowujemy:

  • Dokumentacje oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi WE
  • Dokumentacje oceny zgodności z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn
  • Dokumentacje walidacji systemu sterowania
  • Dokumentacja oceny ryzyka
  • Opinie dotyczące konieczności oznakowania CE