ANALIZUJEMY I WERYFIKUJEMY BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONALNE PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
  • Przeprowadzamy, wspomagamy i nadzorujemy analizy ryzyka funkcjonalnego: HAZOP, FEMA.
  • Prowadzimy analizy i wyznaczamy poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL.
  • Weryfikujemy (jako niezależna strona trzecia) bezpieczeństwo funkcjonalne – osiągnięcie poziomów SIL w odniesieniu do analizy HAZOP.
Projekt Sp