Projekt Sp
KOMPLEKSOWO DOSTOSOWUJEMY MASZYNY DO ZASADNICZYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA
 • Wykonujemy audyty bezpieczeństwa
 • Wykonujemy projekty techniczne dostosowania
 • Wdrażamy rozwiązania korygujące:
  • wykonujemy osłony mechaniczne
  • montujemy urządzenia ochronne: kurtyny i skanery świetlne, krańcówki, wyłączniki awaryjne
  • aplikujemy sterowniki bezpieczeństwa
  • sporządzamy dokumentację techniczną: instrukcje obsługi, schematy elektryczne i pneumatyczne
 • Wystawiamy deklarację zgodności WE i oznakowujemy CE