Opracowujemy:

 • Dokumentacje oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi WE
 • Dokumentacje oceny zgodności z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn
 • Dokumentacje walidacji systemu sterowania
 • Dokumentacja oceny ryzyka
 • Opinie dotyczące konieczności oznakowania CE

Przykładowe realizacje:

 • Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami dwóch linii produkcyjnych do silników elektrycznych transferowanych ze Szwecji do Polski
 • Ocena zgodności z minimalnymi wymaganiami maszyn dwóch linii montażu silników elektrycznych transferowanych ze Szwecji do Polski
 • Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami instalacji transportu kamienia wapiennego z kopalni odkrywkowej
 • Analiza HAZOP i weryfikacja bezpieczeństwa funkcjonalnego dwóch pieców do wypału wapna typu ”Maerz” opalanych gazem ziemnym
 • Analiza HAZOP i weryfikacja bezpieczeństwa funkcjonalnego suszarni piasku opalanej gazem ziemnym
 • Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami instalacji suszenia paliw zastępczych zasilanej gorącymi gazami z pieca cementowego
 • Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami linii do produkcji kabli światłowodowych importowanych z Austrii do Polski
 • Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami przewijarek kabli światłowodowych importowanych z Turcji do Polski
 • Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami linii do konfekcjonowania kabli światłowodowych importowanych z Finlandii do Polski
 • Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami linii do produkcji wiązek światłowodowych importowanej z USA do Polski
 • Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami zrobotyzowanych cel spawalniczych
 • Walidacja układu  sterowania i ocena ryzyka przemiałowni kamienia wapiennego
 • Walidacja układu sterowania ośmiu wytwórni pasz
 • Ocena zgodności z minimalnymi wymaganiami maszyn linii do produkcji elektrod spawalniczych
 • Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami zrobotyzowanych linii pakujących
 • Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami maszyn i stanowisk montażowych podzespołów do produkcji samochodów i motocykli