Dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów, zarówno w ocenie zgodności i przeprowadzania audytów bezpieczeństwa, jak i w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań korygujących.

Nasi audytorzy posiadają odpowiednie kompetencje i uprawnienia oraz doświadczenie w dziedzinie oceny zgodności i bezpieczeństwa maszyn. Posiadają również wykształcenie techniczne, inżynierskie w specjalności automatyka przemysłowa oraz w dziedzinie BHP (studia podyplomowe).

Projekty i wdrażanie rozwiązań korygujących realizują wykfalifikowani konstruktorzy i automatycy, posiadający wiedzę i umiejętności pozwalające na zgodne z normami wykonanie zabezpieczeń maszyn i dobranie właściwych urządzeń bezpieczeństwa.

casino bonus igre

Szefem zespołu jest mgr inż. Marek Wieczorek

Specjalista Automatyk ds. Bezpieczeństwa Maszyn z kilkunastoletnim okresem doświadczenia zawodowego.

Certyfikowany Specjalista Bezpieczeństwa Funkcjonalnego – I stopień – ogólny, Certyfikat nr UDT-CERT/B FUNK/ I / 180 / 19

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Ekspert w TÜV NORD Polska

Członek Klubu Paragraf 34