Strona w budowie

 

E-Stop – Kompleksowe bezpieczeństwo w przemyśle

 
OFERUJEMY:

  • Audyty bezpieczeństwa maszyn z oceną zgodności z minimalnymi i zasadniczymi wymaganiami dyrektyw WE
  • Kompleksowe dostosowanie maszyn do wymagań (osłony mechaniczne, urządzenia ochronne, dokumentacja techniczna)
  • Analiza i weryfikacja bezpieczeństwa funkcjonalnego procesów przemysłowych (HAZOP, FEMA, SIL)
  • Doradztwo techniczne w dziedzinie bezpieczeństwa, oznakowanie CE, usługi BHP

KONTAKT:
kontakt@e-stop.pl, tel. 784 748 513