Projekt Sp
OCENIAMY I DOSTOSOWUJEMY MASZYNY I URZĄDZENIA

TECHNICZNE DO MINIMALNYCH WYMAGAŃ BHP

  • Przeprowadzamy audyty zgodności maszyn i linii produkcyjnych z aktualnymi dyrektywami (MD, LVD, EMC, PED, ATEX)
  • Przeprowadzamy ocenę ryzyka
  • Przygotowujemy kompletną dokumentację oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi potrzebną do wprowadzenia nowej maszyny do obrotu i oznakowania jej znakiem CE
  • Oceniamy maszyny i urządzenia techniczne importowane na rynek Wspólnoty Europejskiej na zgodność z obowiązującymi przepisami, (np. z USA, Chin, itp.)